top of page

“I” Am The “I”

OWAU NO KA “I”

“I” come forth from the void into light,

Pua mai au mai ka po iloko o ka malamalama,

 

“I” am the breath that nurtures life,

Owau no ka ha, ka mauli ola,

 

“I” am that emptiness, that hollowness beyond all consciousness,

Owau no ka poho, ke ka’ele mawaho a’e o no ike apau.

 

The “I”, the Id, the All.

Ka “I”, Ke Kino Iho, na Mea Apau.

 

“I” draw my bow of rainbows across the waters,

Ka a’e au “I” ku’u pi’o o na anuenue mawaho a’e o na kai a pau,

 

The continuum of minds with matters.

Ka ho’omaumau o na mana’o ame na mea a pau.

 

“I” am the incoming and outgoing of breath,

Owau no ka “Ho” a me ka “Ha”,

 

The invisible, untouchable breeze,

He huna ka makani nahenahe,

 

The undefinable atom of creation.

Ka “Hua” huna o Kumulipo.

 

“I” am the “I”.

Owau no ka “I”.

ZL_Book_1-7.jpg
BlueIceBook1_761x1000_edited_edited.jpg
Rainbow_Top_Hat_1024x1024_PNG.png

MsKr SITH® Conversations 150

VOD Available Now

 

Fee $5.00

Thank you.

Click Here to access

Zerolag Pass

One week, One month, one year Zerolag Pass

Thank you

Zerolag.biz
Contact - Loke Freedman
ask@zerolag.biz

bottom of page